logo.jpg, 1,5kB kennel.jpg, 3,1kB production.jpg, 2,8kB frisbeeland.jpg, 2,9kB shop.jpg, 20kB
uk.gif, 276B  cz.gif, 228B fb.jpg, 601B
Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Odesláním objednávky v e-shopu czechblack.com kupující dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
jména a příjmení, adresy bydliště či zaměstnání, telefonního čísla a mailové adresy - dále pouze jako "osobní údaje".

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, respektive pověřeným pracovníkem prodávajícího,
za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení
a dále souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dopravcům prodávajícího za účelem zajištění dopravy zboží ke kupujícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci,
případně ve svém uživatelském účtu a při provádění objednávky z webového rozhraní eshopu, uvádět správně a pravdivě.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě zpracovatelů plateb a dopravců nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu poskytnuty třetí straně.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
Kupující odesláním objednávky v eshopu czechblack.com potvrzuje,
že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu prodávajícího.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího na poskytnutou elektronickou adresu kupujícího.

Provozovatel internetového obchodu czechblack.com neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu,
kromě případů, kdy osoba sama provozovateli poskytne tato data dobrovolně.
Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru czechblack.com, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd.

Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách.
Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, které mohou být zpracovány vždy jako statistický přehled,
nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór
nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou.
Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a provozovatel webu czechblack.com za toto nemůže nést
a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne provozovatel webu czechblack.com veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.