Sourozenci Arniky

t_1.jpg
Arnika + Alfa + Artera
t_2.jpg
Artera + Ares + Arnika
t_3.jpg
Atrey + Aime se dostali dokonce až do Číny !!!
t_4.jpg
Atrey
t_5.jpg
Aime
t_6.jpg
Atrey + Aime
t_7.jpg
t_8.jpg
DiscDog klub v Číně, Atrey a Aime jsou se svými páníčky jeho členy